משאבי אנוש טפסים נהלים דיני עבודה מתנות לעובדים פרסום דרושים צור קשר  
 
יחסי עובד-מעביד כפופים למערכת חוקים ותקנות. ברשימה זו, מופיעים קישורים למבחר מאמרים בנושא דיני עבודה: פיצויי פיטורין, הגבלת חופש העיסוק, חובת דיווח על הריון ועוד. יובהר, כי אין במאמרים אלה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.
 
 
 דיני עבודה - הבהרות 
הסבר משפטי של מצב בו עובד מתפטר עקב הרעה בתנאי העסקתו וחובת נטל ההוכחה.
הסבר לגבי חישוב פיצויי פיטורין כולל אלו רכיבי שכר צריכים להיכלל בחישוב ואילו לא (לדוג'
משכורת 13, שעות נוספות, בונוסים וכו').
הסברים לגבי זכויות העובד והמגבלות החלות עליו לגבי ימי חופשה שנתיים (חובת ניצול ימי חופשה,
היכולת לגרור ימי חופשה לשנה הבאה ועוד)
מאמר המסביר את נושא של חתימת העובד על מסמך המגביל את אפשרויות ההעסקה שלו אצל מתחרים לאחר
תום תקופת העסקה כולל התייחסות לגישה המצמצמת של בתי הדין בארץ המתירים מגבלה זו רק במקרים
מיוחדים אשר לא פוגעים בזכיותיו של העובד.
הסברים לגבי חובת התשלום של שעות נוספות ונטל חובת ההוכחה במקרה של תביעה.
פירוט נושא דמי ההבראה: גובה התשלום, חובת התשלום ומועדו.
הצדדים המשפטיים של חובת הדיווח של מועמדת לעבודה לגבי הריון. המאמר דן בהתלבטות של המועמדת
בין חובת הגילוי לבין הרצון שלא לסכן את מועמדתה לעבודה.
ניתוח של המצבים בהם תשלומי המעביד לעובד אינם חייבים במס הכנסה / ביטוח לאומי או שחייבים
במיסים מופחתים.
הסבר לגבי השאלה האם יש חובת תשלום פיצויים עם סיום חוזה קצוב בזמן.משאבי אנוש | סקר שכר | פורום משאבי אנוש | גיוס עובדים | חברות השמה הייטק | ספר לחבר | צור קשר | לימודי אנגלית | מנהל עסקים